Skrifterna
Läran och förbunden 48


Kapitel 48

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 10 mars 1831. Profeten hade rådfrågat Herren angående tillvägagångssättet för att skaffa mark för de heligas bosättningar. Detta var en viktig sak med tanke på kyrkans medlemmars invandring från östra Förenta staterna i lydnad mot Herrens befallning att samlas i Ohio (se kapitel 37:1–3; 45:64).

1–3: De heliga i Ohio ska dela med sig av sin mark till sina bröder; 4–6: De heliga ska köpa mark, bygga en stad och följa rådet från sina presiderande ämbetsmän.

1 Det är nödvändigt att ni tills vidare stannar kvar där ni bor, såsom det lämpar sig efter era omständigheter.

2 Och om ni har någon mark ska ni adela med er åt bröderna från öster.

3 Och om ni inte har någon mark, låt dem då tills vidare köpa i områdena runt omkring såsom det synes dem gott, för det är högst nödvändigt att de har platser att bo på tills vidare.

4 Det är högst nödvändigt att ni sparar alla pengar ni kan och att ni förvärvar allt ni kan i rättfärdighet, så att ni med tiden kan aköpa mark till en arvedel, ja, till bstaden.

5 Platsen ska ännu inte uppenbaras, men sedan era bröder från öster har kommit ska avissa män utses och det ska ges åt dem att bkänna till platsen, eller för dem ska det uppenbaras.

6 Och de ska utses att köpa mark och att börja lägga grundvalen till astaden, och sedan ska ni börja samlas med era familjer, var och en med sin bfamilj efter sina omständigheter, och såsom det bestäms åt honom av kyrkans presidentskap och biskop, i enlighet med de lagar och befallningar som ni har fått och som ni härefter ska få. Ske alltså. Amen.