Skrifterna
Läran och förbunden 91


Kapitel 91

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 mars 1833. Profeten var vid den här tiden upptagen med översättningen av Gamla testamentet. När han kom till den del av de forna skrifterna som kallas apokryferna, frågade han Herren och fick denna undervisning.

1–3: De apokryfiska böckerna är till största delen korrekt översatta men innehåller många tillägg, gjorda av människohänder, som inte är sanna; 4–6: De är till nytta för dem som är upplysta av Anden.

1 Sannerligen, så säger Herren till er angående de aapokryfiska böckerna: Det finns mycket däri som är sant, och det är till största delen korrekt översatt.

2 Det finns mycket däri som inte är sant, vilket är tillägg gjorda av människohänder.

3 Sannerligen säger jag er att det inte är nödvändigt att de apokryfiska böckerna översätts.

4 Låt därför den som läser dem aförstå, för Anden uppenbarar sanningen.

5 Och den som är upplyst av aAnden ska få nytta därav.

6 Och den som inte tar emot av Anden kan inte få någon nytta av dem. Därför är det inte nödvändigt att de översätts. Amen.