Skrifterna
Läran och förbunden 62


Kapitel 62

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith på Missouriflodens strand i Chariton i Missouri den 13 augusti 1831. Denna dag mötte profeten och hans skara, som var på väg från Independence till Kirtland, flera äldster som var på väg till Sions land, och efter glada hälsningar tog han emot denna uppenbarelse.

1–3: Vittnesbörd upptecknas i himlen; 4–9: Äldsterna ska färdas och predika efter eget omdöme och såsom Anden leder dem.

1 Se, och lyssna, o ni min kyrkas äldster, säger Herren er Gud, ja, Jesus Kristus er aförespråkare, som känner människornas svaghet och vet hur han ska bhjälpa dem som cfrestas.

2 Och sannerligen, mina ögon skådar dem som ännu inte har farit upp till Sions land, varför er mission ännu inte är fullgjord.

3 Dock är ni välsignade, för det avittnesbörd som ni har burit är bupptecknat i himlen så att änglarna kan se det, och de gläder sig över er, och era csynder är er förlåtna.

4 Och fortsätt nu er färd. Samlas i aSions land och håll ett möte och gläds med varandra och offra ett sakrament åt den Allrahögste.

5 Och sedan kan ni återvända för att bära vittnesbörd, ja, i samlad grupp eller två och två som det synes er gott, det gör mig detsamma. Var blott trofasta och aförkunna glada budskap för jordens invånare eller bland de ogudaktigas församlingar.

6 Se jag, Herren, har fört er samman så att löftet kan uppfyllas om att de trofasta bland er ska bevaras och glädjas med varandra i Missouris land. Jag, Herren, ger löften till de trofasta och kan inte aljuga.

7 Om några bland er önskar färdas på hästar eller på mulåsnor eller i vagnar, så är jag, Herren, villig att låta er få denna välsignelse om ni tar emot den från Herrens hand med atacksamt hjärta i fråga om allting.

8 Det återstår för er att handla efter ert omdöme och Andens ledning.

9 Se, ariket är ert. Och se och ge akt, jag är alltid bmed de trofasta. Ske alltså. Amen.