Studiehjälpmedel
Livets bok


Livets bok

På ett sätt är Livets bok summan av en persons tankar och handlingar – uppteckningen om hans liv. I skrifterna sägs emellertid också att en himmelsk uppteckning förs över de trofasta, med deras namn och en redogörelse för deras rättfärdiga handlingar.