Studiehjälpmedel
Förvaltare, förvaltarskap


Förvaltare, förvaltarskap

En person som handhar en annans angelägenheter eller egendom. Det en förvaltare ges att ta hand om kallas förvaltarskap. Allt på jorden tillhör Herren. Vi är hans förvaltare. Vi är ansvariga inför Herren men kan rapportera om vårt förvaltarskap till Guds bemyndigade representanter. När vi från Herren eller hans bemyndigade tjänare får en kallelse att tjäna, kan detta förvaltarskap innefatta såväl andliga som timliga angelägenheter (L&F 29:34).