Studiehjälpmedel
Abrahams förbund


Abrahams förbund

Abraham tog emot evangeliet och ordinerades till det högre prästadömet (L&F 84:14; Abr. 2:11), och han ingick celestialt äktenskap, vilket är upphöjelsens förbund (L&F 131:1–4; 132:19, 29). Abraham fick löftet att alla dessa förbunds välsignelser skulle erbjudas hans efterkommande i dödligheten (L&F 132:29–31; Abr. 2:6–11). Dessa förbund och löften kallas tillsammans Abrahams förbund. Återställelsen av detta förbund var återställelsen av evangeliet i de sista dagarna, för genom det är alla jordens nationer välsignade (Gal. 3:8–9, 29; L&F 110:12; 124:58; Abr. 2:10–11).