Studiehjälpmedel
Smith, Hyrum


Smith, Hyrum

Äldre bror och trofast medarbetare till Joseph Smith. Hyrum föddes 9 februari 1800. Han verkade som assistent till Joseph i kyrkans presidentskap, förutom att han var kyrkans patriark. Den 27 juni 1844 led han martyrdöden tillsammans med Joseph i Carthagefängelset.