Studiehjälpmedel
Phelps, William W.


Phelps, William W.

Blev tidigt medlem och ledare i kyrkan efter dess återställelse 1830. Herren kallade William Phelps till att vara tryckare åt kyrkan (L&F 57:11; 58:40; 70:1).