Studiehjälpmedel
Frihetsbaneret


Frihetsbaneret

Ett baner som höjdes av Moroni, högste härförare över de nephitiska härarna i Mormons bok. Moroni gjorde baneret för att inspirera det nephitiska folket att försvara sin religion, sin frihet, sin fred och sina familjer.