Studiehjälpmedel
Egyptus


Egyptus

Namnet på såväl hustrun som en dotter till Ham, Noas son. På kaldeiska betyder namnet ”Egypten”, eller ”det som är förbjudet” (Abr. 1:23–25).