Studiehjälpmedel
Människa, människor


Människa, människor

Betecknar hela människosläktet, både män och kvinnor. Alla män och kvinnor är bokstavligen en himmelsk Faders andebarn. När de föds till jordelivet får de fysiska, dödliga kroppar. Dessa kroppar skapades till Guds avbild (1 Mos. 1:26–27). Män och kvinnor som trofast tar emot de nödvändiga förrättningarna, håller sina förbund och Guds bud kommer att nå upphöjelse och bli som Gud.

Människan, vår himmelske Faders andebarn

Människan kan bli som vår himmelske Fader