Studiehjälpmedel
Högpräst (överstepräst)


Högpräst (överstepräst)

Ett ämbete inom prästadömet. Skrifterna talar om ”högpräst” i två betydelser: 1) ett ämbete inom melkisedekska prästadömet; och 2) under Moses lag den presiderande ämbetsmannen inom aronska prästadömet.

Den första betydelsen är tillämplig på Jesus Kristus som den store högprästen. Adam och alla patriarkerna var också högpräster. I dag utgör tre presiderande högpräster kyrkans presidentskap och presiderar över alla andra prästadömsbärare och medlemmar i kyrkan. Ytterligare värdiga män ordineras till högpräster efter behov i hela kyrkan i dag. Högpräster kan kallas, avskiljas och ordineras till biskopar (L&F 68:19; 107:69–71).

I den andra betydelsen, under Moses lag, kallades den presiderande ämbetsmannen inom aronska prästadömet för högpräst. Ämbetet gick i arv och kom genom den förstfödde inom Arons släkt, där Aron själv var den förste högprästen inom Arons orden (2 Mos. 28–29; 3 Mos. 8; L&F 84:18).