Studiehjälpmedel
Omvända sig, omvändelse


Omvända sig, omvändelse

Termen omvändelse har i skrifterna två betydelser: 1) Att bli en omvänd, dvs att förändra sin tro, sitt hjärta och sitt levnadssätt för att acceptera och följa Guds vilja (Apg. 3:19). 2) Att omvända sig är att bearbeta eller söka övervinna sina ofullkomligheter och svagheter.

Att bli en omvänd

Omvändelsen, eller konverteringen, innefattar ett medvetet beslut att avstå från sitt tidigare liv och förändras till att bli en Kristi lärjunge. Omvändelse, dop till syndernas förlåtelse, mottagandet av den Helige Andens gåva genom handpåläggning samt fortsatt tro på Herren Jesus Kristus gör denna omvändelse fullständig. Den naturliga människan förändras till en ny människa som är heliggjord och ren samt pånyttfödd i Kristus Jesus (2 Kor. 5:17; Mosiah 3:19).

Att omvända sig

En förvandling av sinnet och hjärtat som medför en förnyad inställning till Gud, sig själv och till livet i allmänhet. Omvändelsen innebär att personen vänder sig från det onda och vänder hjärta och vilja till Gud, underkastar sig Guds bud och önskningar samt överger synden. Sann omvändelse kommer av kärlek till Gud och av en uppriktig önskan att hålla hans bud. Alla ansvariga personer har syndat och måste omvända sig för att kunna utvecklas mot frälsningen. Endast genom Jesu Kristi försoning kan vår omvändelse bli verksam och godtas av Gud.

Skriv ut