Studiehjälpmedel
Härlighetsgrader


Härlighetsgrader

Olika riken i himlen. Vid den slutliga domen kommer var och en att ärva en evig boning i en bestämd härlighets rike, utom de som är förtappelsens söner.