Studiehjälpmedel
Saul, Israels kung


Saul, Israels kung

I Gamla testamentet Israels förste kung, före dess delning. Han var rättfärdig i början av sin regeringstid, men fylldes mot slutet av högmod och lydde inte Gud (1 Sam. 9–31).