Studiehjälpmedel
Williams, Frederick G.


Williams, Frederick G.

En ledare i den nyligen återställda kyrkan som under en tid verkade som rådgivare i det höga prästadömets presidentskap (L&F 81; 90:6, 19; 102:3).