Studiehjälpmedel
Upphöjelse


Upphöjelse

Det högsta tillståndet av lycka och härlighet i det celestiala riket.