Studiehjälpmedel
Höra, hörsamma


Höra, hörsamma

Att höra och lyda Herrens röst eller lärdomar.