Studiehjälpmedel
Enighet


Enighet

Att bli ett i tanke, önskan och avsikt, först med vår Fader i himlen och Jesus Kristus, och sedan med andra heliga.