Studiehjälpmedel
Barmhärtig, barmhärtighet


Barmhärtig, barmhärtighet

Medkänsla, mildhet och förlåtelse. Barmhärtighet är en av Guds egenskaper. Jesus Kristus erbjuder oss barmhärtighet genom sitt försoningsoffer.