Studiehjälpmedel
Prästadömets ed och förbund


Prästadömets ed och förbund

En ed är en svuren förbindelse att stå fast vid och hålla sina löften. Ett förbund är ett högtidligt löfte mellan två parter. Aronska prästadömet tas emot med enbart förbund. De som bär melkisedekska prästadömet tar emot prästadömet med såväl en outtalad ed som med ett förbund. Då en prästadömsbärare är trofast och ärar sin kallelse enligt Guds ledning, välsignar Gud honom. De som är trofasta till slutet och gör allt han ber dem får allt det Fadern har (L&F 84:33–39).