Studiehjälpmedel
Ljus, Kristi ljus


Ljus, Kristi ljus

Gudomlig energi, kraft eller inflytande som utgår från Gud genom Kristus och ger liv och ljus åt allting. Det är lagen enligt vilken allting styrs i himlen och på jorden (L&F 88:6–13). Det hjälper också människor förstå evangeliets sanningar och bidrar till att få dem in på evangeliets stig, som leder till frälsning (Joh. 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; L&F 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Kristi ljus bör inte förväxlas med den Helige Anden. Kristi ljus är ingen person. Det är ett inflytande som kommer från Gud och bereder oss att ta emot den Helige Anden. Det är ett gott inflytande i alla människors liv (Joh. 1:9; L&F 84:46–47).

En yttring av Kristi ljus är samvetet, som hjälper oss att välja mellan rätt och fel (Moro. 7:16). Allteftersom vi lär oss mer om evangeliet blir vårt samvete allt känsligare (Moro. 7:12–19). Människor som följer Kristi ljus leds till Jesu Kristi evangelium (L&F 84:46–48).