Studiehjälpmedel
Slöjan


Slöjan

1) Ett ord som i skrifterna används som symbol för skilsmässan mellan Gud och människa, 2) ett tunt tyg som täcker ansikte eller huvud, eller 3) en av Gud given glömska som utestänger människors minne av föruttillvaron.