Studiehjälpmedel
Myndighet


Myndighet

Tillåtelse för män på jorden som kallats eller ordinerats att handla för och på Faderns eller Jesu Kristi vägnar och utföra Guds verk.