Studiehjälpmedel
Handlingsfrihet


Handlingsfrihet

Den förmåga och förmån Gud ger människorna att välja och handla av sig själva.