Studiehjälpmedel
3 Moseboken (Leviticus)


3 Moseboken (Leviticus)

En bok i Gamla testamentet som berättar om de prästerliga plikterna i Israel. Här betonas Guds helighet och de allmänna lagar som hans folk kunde leva enligt och bli heliga. Dess avsikt är att med hjälp av ritualer undervisa om Moses morallagar och religiösa sanningar. Mose skrev 3 Moseboken, som på latin heter Leviticus.

Kapitel 1–7 förklarar offerceremonierna. Kapitel 8–10 beskriver den ritual som följs vid prästvigningen. Kapitel 11 förklarar vad man får och inte får äta och vad som är rent respektive orent. Kapitel 12 talar om kvinnor när de har fött barn. Kapitel 13–15 utgör lagar som rör ceremoniell orenhet. Kapitel 16 innehåller den ritual som ska följas på försoningsdagen. Kapitel 17–26 innehåller en lagsamling som behandlar religiösa och sociala sedvänjor. Kapitel 27 förklarar att Herren befallde Israel att helga sina skördar och sin boskap åt Herren.