Studiehjälpmedel
Sadduceer


Sadduceer

En liten men politiskt mäktig grupp bland judarna. De var kanske mest kända för att de rigoröst följde den mosaiska lagen och för att de förkastade tron på andar och änglar och likaså läran om uppståndelse och evigt liv (Mark. 12:18–27; Apg. 4:1–3; 23:7–8).