Studiehjälpmedel
Shiz


Shiz

En jareditisk militär ledare i Mormons bok. Han dog i slutet av ett stort slag som tillintetgjorde hela den jareditiska nationen (Eth. 14:17–15:31).