Studiehjälpmedel
Synd


Synd

Medvetet trots mot Guds bud och befallningar.