Studiehjälpmedel
Uppståndelse


Uppståndelse

Andekroppens återförening med den fysiska kroppen av kött och ben efter döden. Efter uppståndelsen kommer ande och kropp aldrig mer att skiljas åt, och människan blir odödlig. Var och en som fötts på jorden kommer att uppstå eftersom Jesus Kristus övervann döden (1 Kor. 15:20–22).

Jesus Kristus var den förste att uppstå på denna jord (Apg. 26:23; Kol. 1:18; Upp. 1:5). I Nya testamentet ges många bevis på att Jesus uppstod med sin fysiska kropp: Hans grav var tom, han åt fisk och honungskaka, han hade en kropp av kött och ben, man rörde vid honom, och änglarna sa att han hade uppstått (Mark. 16:1–6; Luk. 24:1–12, 36–43; Joh. 20:1–18). Nutida helig skrift bekräftar att Kristus verkligen uppstått och att hela människosläktet kommer att uppstå (Alma 11:40–45; 40; 3 Ne. 11:1–17; L&F 76; Mose 7:62).

Alla kommer inte att uppstå till samma härlighet (1 Kor. 15:39–42; L&F 76:89–98), och inte heller kommer alla att uppstå samtidigt (1 Kor. 15:22–23; Alma 40:8; L&F 76:64–65, 85; 88:96–102). Många heliga uppstod efter Kristi uppståndelse (Matt. 27:52). De rättfärdiga kommer att uppstå före de ogudaktiga och komma fram i den första uppståndelsen (1 Tess. 4:16). De syndare som inte omvänder sig ska komma fram i den sista uppståndelsen (Upp. 20:5–13; L&F 76:85).