Studiehjälpmedel
Jakob, Isaks son


Jakob, Isaks son

En gammaltestamentlig patriark och profet, den yngre av Isaks och Rebeckas tvillingsöner (1 Mos. 25:19–26). Jakob erhöll förstfödslorätten i stället för sin bror Esau. Detta berodde på Jakobs värdighet och att han gifte sig inom förbundet, medan Esau föraktade sin förstfödslorätt och gifte sig utanför förbundet (1 Mos. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9; Hebr. 12:16).