Studiehjälpmedel
Skörd


Skörd

I skrifterna används ibland ordet skörd i bildlig bemärkelse och syftar på att människor förs in i kyrkan, som är Guds rike på jorden. Det kan också syfta på en domens tid, till exempel Jesu Kristi andra ankomst.