Studiehjälpmedel
Anden


Anden

Den del av en levande varelse som finns till före födelsen till jorden, som bor i den fysiska kroppen under dödligheten och som efter döden är en enskild varelse fram till uppståndelsen. Alla levande varelser – människor, djur och växter – var andar innan någon form av liv fanns på jorden (Mose 3:4–7). Andekroppen ser ut som den fysiska kroppen (1 Ne. 11:11; Eth. 3:15–16; L&F 77:2; 129). Ande är materia men är finare eller renare än dödlig materia (L&F 131:7).

Varje människa är bokstavligen son eller dotter till Gud och har fötts som en ande åt himmelska föräldrar innan hon föddes åt dödliga föräldrar på jorden (Hebr. 12:9). Varje människa på jorden har en odödlig ande, förutom en kropp av kött och ben. I skrifterna framhålls ibland att anden och den fysiska kroppen tillsammans utgör själen (1 Mos. 2:7; L&F 88:15; Mose 3:7, 9, 19; Abr. 5:7). En ande kan leva utan den fysiska kroppen, men den fysiska kroppen kan inte leva utan anden (Jak. 2:26). Den fysiska döden innebär att anden skiljs från kroppen. I uppståndelsen återförenas anden med samma fysiska kropp av kött och ben som den besatt som dödlig, med två stora skillnader: de kommer aldrig mer att åtskiljas, och den fysiska kroppen blir odödlig och fullkomlig (Alma 11:45; L&F 138:16–17).

Onda andar