Studiehjälpmedel
Ed


Ed

Som ordet används i skrifterna avses vanligen heliga förbund eller löften. Emellertid kan också ogudaktiga personer, inklusive Satan och hans änglar, använda eder för att uppnå sina onda syften. På Gamla testamentets tid var eder något acceptabelt, men Kristus lärde att människor inte skulle svära, varken vid Guds namn eller vid någon av hans skapelser (Matt. 5:33–37).