Studiehjälpmedel
Vördnad


Vördnad

Djup respekt för heliga ting; förundran.