Studiehjälpmedel
Visdom


Visdom

Förmågan eller gåvan från Gud att döma rätt. En person får visdom genom erfarenhet och studier och genom att följa Guds råd. Utan Guds hjälp besitter ingen människa sann visdom (2 Ne. 9:28; 27:26).