Studiehjälpmedel
Frid


Frid

I skrifterna betyder frid det inre lugn och den tillförsikt som föds av den Ande som Gud skänker sina trofasta heliga.

Frid från Gud till de lydiga