Studiehjälpmedel
Änglar


Änglar

Det finns två slags varelser i himlen som kallas änglar: De som är andar och de som har kroppar av kött och ben. Änglar som är andar har ännu inte fått en kropp av kött och ben eller är andar som en gång haft en dödlig kropp och nu väntar på uppståndelsen. Änglar som har kroppar av kött och ben har antingen uppstått från de döda eller förvandlats.

Det står mycket i skrifterna om änglars verksamhet. Ibland talar änglar med åskans röst då de överlämnar budskap från Gud (Mosiah 27:11–16). Rättfärdiga dödliga män kan också kallas änglar (JSÖ, 1 Mos. 19:15 [tillägget]). Vissa änglar tjänar kring Guds tron i himlen (Alma 36:22).

I skrifterna talas också om djävulens änglar. Detta är de andar som följde Lucifer och stöttes bort från Guds närhet i föruttillvaron och kastades ner till jorden (Upp. 12:1–9; 2 Ne. 9:9, 16; L&F 29:36–37).