Skrifterna
Läran och förbunden 13


Kapitel 13

Ett utdrag ur Joseph Smiths historia som återger profetens och Oliver Cowderys ordination till aronska prästadömet i närheten av Harmony i Pennsylvania, den 15 maj 1829. Ordinationen utfördes genom en ängels händer, och denne presenterade sig som Johannes, han som kallas Johannes Döparen i Nya testamentet. Ängeln förklarade att han handlade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, de forntida apostlarna som innehade nycklarna till det högre prästadömet, vilket kallades Melkisedeks prästadöme. Löftet gavs till Joseph och Oliver att det högre prästadömet i rätt tid skulle förlänas dem (se kapitel 27:7–8, 12).

Nycklarna till och kraften i aronska prästadömet framställs.

1 I Messias namn aförlänar jag er, mina medtjänare, bArons prästadöme, som innehar nycklarna till cänglars betjäning och till domvändelsens evangelium och till edop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta ska aldrig mer tas bort från jorden förrän fLevis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i grättfärdighet.