Studiehjälpmedel
Rättfärdig, rättfärdighet


Rättfärdig, rättfärdighet

Rättvis, helig, dygdig, redbar. Att handla i lydnad mot Guds bud, att undvika synden.