Studiehjälpmedel
Liv


Liv

Timlig och andlig existens som möjliggörs genom Guds kraft.