Studiehjälpmedel
Rikedomar


Rikedomar

Välstånd eller överflöd. Herren råder de heliga att inte söka världsliga rikedomar, utom i avsikt att göra gott. De heliga får inte sätta strävan efter världslig rikedom framför sökandet efter Guds rike, vilket rike innefattar evighetens skatter (Jakob 2:18–19).

Evighetens rikedomar