Studiehjälpmedel
Adams och Evas fall


Adams och Evas fall

Den process genom vilken människan blev dödlig på jorden. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten blev de dödliga, det vill säga underkastade synd och död. Adam blev ”det första köttet” på jorden (Mose 3:7). Nutida uppenbarelser klargör att fallet är en välsignelse och att Adam och Eva bör hedras som hela människosläktets första föräldrar.

Fallet var ett nödvändigt steg i människans utveckling. Eftersom Gud visste att fallet skulle inträffa, fanns Frälsaren med i planen redan i föruttillvaron. Jesus Kristus kom i tidens mitt för att sona Adams fall och likaså människornas egna synder, på villkor att de omvänder sig.