Studiehjälpmedel
Abed-Nego


Abed-Nego

I Gamla testamentet var Shadrak, Meshak och Abed-Nego tre israelitiska ungdomar som tillsammans med Daniel fördes till den babyloniske kungen Nebukadnessars palats. Abed-Negos hebreiska namn var Asarja. De fyra unga männen vägrade orena sig med kungens kött och vin (Dan. 1). Shadrak, Meshak och Abed-Nego kastades i en brinnande ugn av kungen, men bevarades mirakulöst (Dan. 3).