Studiehjälpmedel
Köttslig


Köttslig

Något som inte är andligt. Ordet kan användas för att beteckna antingen det dödliga eller det timliga (L&F 67:10) eller världsliga och sinnliga (Mosiah 16:10–12).