Studiehjälpmedel
Broder, bröder


Broder, bröder

Som barn till vår himmelske Fader är alla människor andligen bröder och systrar. Inom kyrkan tilltalas ofta manliga medlemmar och vänner till kyrkan som broder.