Studiehjälpmedel
Betania


Betania

Den by där Jesus Kristus vistades under sin sista vecka i jordelivet (Matt. 21:17; Mark. 11:11). Betania låg på Olivbergets sydöstra sluttning, och där bodde Lasarus, Maria och Marta (Joh. 11:1–46; 12:1).