Studiehjälpmedel
Förfölja, förföljelse


Förfölja, förföljelse

Att orsaka vånda eller smärta för andra på grund av tro eller social status; att trakassera eller förtrycka.