Studiehjälpmedel
Jesu Kristi kyrka


Jesu Kristi kyrka

En organiserad grupp troende som tagit på sig Jesu Kristi namn genom dop och konfirmation. För att vara den sanna kyrkan måste den vara Herrens kyrka. Den måste ha hans myndighet, lärosatser, lagar, förrättningar och namn, och måste styras av honom genom representanter som han utsett.