Studiehjälpmedel
Isaskar


Isaskar

En son till Jakob och Lea i Gamla testamentet (1 Mos. 30:17–18; 35:23; 46:13). Hans avkomlingar blev en av Israels tolv stammar.

Isaskars stam

Jakobs välsignelse till Isaskar återfinns i 1 Moseboken 49:14–15. Efter bosättningen i Kanaan fick stammen några av de bördigaste landområdena i Palestina, däribland Jisreelslätten. Inom Isaskars gränser fanns flera viktiga platser i judisk historia, till exempel Karmel, Megiddo, Dotan, Gilboa, Jisreel, Tabor och Nasaret (Jos. 19:17–23).